สวนผสม

ลงประกาศฟรี

ตำแหน่งโฆษณา »


ประกาศ ขายบ้าน ขายที่ดิน » สวนผสม »


ที่ดินสวยขายรับลมหนาวติดถนนทางหลวงคอนกรีตน้ำไฟเข้าถึงคมนาคมสะดวกสบาย เหมะปลูกบ้านทำการเกษตรดินดีวิวสวย บ่อเงินปุทม ใกล้แหล่งน้ำเหมาะทำเกษตร ใกล้ชุมชน 5ไร่ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ลาดหลุมแก้วไร่ละ 1ลบ. โทร 083-7124115 รหัส 179859
ที่ดินสวยขายรับลมหนาวติดถนนทางหลวงคอนกรีตน้ำไฟเข้าถึงคมนาคมสะดวกสบาย เหมะปลูกบ้านทำการเกษตรดินดีวิวสวย บ่อเงินปุทม ใกล้แหล่งน้ำเหมาะทำเกษตร ใกล้ชุมชน 5ไร่ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ลาดหลุมแก้วไร่ละ 1ลบ. โทร 083-7124115 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
ที่ดิน ขาย 1,000,000-
(3 ชั่วโมง)

โปรนี้มีส่วนลดนะคะที่นาแบ่งโฉนดขายค่ะลาดหลุมแก้ว ปทุม การเกษตรดินดีวิวสวย บ่อเงินปุทม ใกล้แหล่งน้ำเหมาะทำเกษตร ใกล้ชุมชน 5ไร่ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ลาดหลุมแก้วไร่ละ 1ลบ. โทร 083-7124115 รหัส 177313
โปรนี้มีส่วนลดนะคะที่นาแบ่งโฉนดขายค่ะลาดหลุมแก้ว ปทุม การเกษตรดินดีวิวสวย บ่อเงินปุทม ใกล้แหล่งน้ำเหมาะทำเกษตร ใกล้ชุมชน 5ไร่ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ลาดหลุมแก้วไร่ละ 1ลบ. โทร 083-7124115 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
ที่ดิน ขาย 1,000,000-
(3 ชั่วโมง)

โปรนี้มีส่วนลดนะคะที่นาแบ่งโฉนดขายค่ะลาดหลุมแก้ว ปทุม การเกษตรดินดีวิวสวย บ่อเงินปุทม ใกล้แหล่งน้ำเหมาะทำเกษตร ใกล้ชุมชน 5ไร่ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ลาดหลุมแก้วไร่ละ 1ลบ. โทร 083-7124115 รหัส 177165
โปรนี้มีส่วนลดนะคะที่นาแบ่งโฉนดขายค่ะลาดหลุมแก้ว ปทุม การเกษตรดินดีวิวสวย บ่อเงินปุทม ใกล้แหล่งน้ำเหมาะทำเกษตร ใกล้ชุมชน 5ไร่ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ลาดหลุมแก้วไร่ละ 1ลบ. โทร 083-7124115 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
ที่ดิน ขาย 1,000,000-
(3 ชั่วโมง)

โปรนี้มีส่วนลดนะคะที่นาแบ่งโฉนดขายค่ะลาดหลุมแก้ว ปทุม การเกษตรดินดีวิวสวย บ่อเงินปุทม ใกล้แหล่งน้ำเหมาะทำเกษตร ใกล้ชุมชน 5ไร่ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ลาดหลุมแก้วไร่ละ 1ลบ. โทร 083-7124115 รหัส 176928
โปรนี้มีส่วนลดนะคะที่นาแบ่งโฉนดขายค่ะลาดหลุมแก้ว ปทุม การเกษตรดินดีวิวสวย บ่อเงินปุทม ใกล้แหล่งน้ำเหมาะทำเกษตร ใกล้ชุมชน 5ไร่ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ลาดหลุมแก้วไร่ละ 1ลบ. โทร 083-7124115 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
ที่ดิน ขาย 1,000,000-
(3 ชั่วโมง)

ขายที่นา 5 ไร่ ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี แบ่งขาย ลาดหลุมแก้ว ปทุม การเกษตรดินดีวิวสวย บ่อเงินปุทม ใกล้แหล่งน้ำเหมาะทำเกษตร ใกล้ชุมชน 5ไร่ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ลาดหลุมแก้วไร่ละ 1ลบ. โทร 083-7124115 รหัส 169556
ขายที่นา 5 ไร่ ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี แบ่งขาย ลาดหลุมแก้ว ปทุม การเกษตรดินดีวิวสวย บ่อเงินปุทม ใกล้แหล่งน้ำเหมาะทำเกษตร ใกล้ชุมชน 5ไร่ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ลาดหลุมแก้วไร่ละ 1ลบ. โทร 083-7124115 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
ที่ดิน ขาย 1,000,000-
(3 ชั่วโมง)

ที่นาแปลงเล็กแบ่งขายแถวลาดหลุมแก้วปทุมธานี ราคาคุยกันได้ ลาดหลุมแก้ว ปทุม การเกษตรดินดีวิวสวย บ่อเงินปุทม ใกล้แหล่งน้ำเหมาะทำเกษตร ใกล้ชุมชน 5ไร่ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ลาดหลุมแก้วไร่ละ 1ลบ. โทร 083-7124115 รหัส 171182
ที่นาแปลงเล็กแบ่งขายแถวลาดหลุมแก้วปทุมธานี ราคาคุยกันได้ ลาดหลุมแก้ว ปทุม การเกษตรดินดีวิวสวย บ่อเงินปุทม ใกล้แหล่งน้ำเหมาะทำเกษตร ใกล้ชุมชน 5ไร่ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ลาดหลุมแก้วไร่ละ 1ลบ. โทร 083-7124115 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
ที่ดิน ขาย 1,000,000-
(3 ชั่วโมง)


ขายที่ดินแบ่งโฉนดอยู่ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว ราคาคุยกันได้ ลาดหลุมแก้ว ปทุม การเกษตรดินดีวิวสวย บ่อเงินปุทม ใกล้แหล่งน้ำเหมาะทำเกษตร ใกล้ชุมชน 5ไร่ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ลาดหลุมแก้วไร่ละ 1ลบ. โทร 083-7124115 รหัส 172732
ขายที่ดินแบ่งโฉนดอยู่ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว ราคาคุยกันได้ ลาดหลุมแก้ว ปทุม การเกษตรดินดีวิวสวย บ่อเงินปุทม ใกล้แหล่งน้ำเหมาะทำเกษตร ใกล้ชุมชน 5ไร่ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ลาดหลุมแก้วไร่ละ 1ลบ. โทร 083-7124115 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
ที่ดิน ขาย 1,000,000-
(3 ชั่วโมง)

ที่นาแปลงเล็กแบ่งขายแถวลาดหลุมแก้วปทุมราคาคุยกันได้ ลาดหลุมแก้ว ปทุม การเกษตรดินดีวิวสวย บ่อเงินปุทม ใกล้แหล่งน้ำเหมาะทำเกษตร ใกล้ชุมชน 5ไร่ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ลาดหลุมแก้วไร่ละ 1ลบ. โทร 083-7124115 รหัส 174964
ที่นาแปลงเล็กแบ่งขายแถวลาดหลุมแก้วปทุมราคาคุยกันได้ ลาดหลุมแก้ว ปทุม การเกษตรดินดีวิวสวย บ่อเงินปุทม ใกล้แหล่งน้ำเหมาะทำเกษตร ใกล้ชุมชน 5ไร่ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ลาดหลุมแก้วไร่ละ 1ลบ. โทร 083-7124115 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
ที่ดิน ขาย 1,000,000-
(3 ชั่วโมง)

ที่ดินสวยขายรับลมหนาวติดถนนทางหลวงคอนกรีตน้ำไฟเข้าถึงคมนาคมสะดวกสบาย เหมะปลูกบ้านทำการเกษตรดินดีวิวสวย บ่อเงินปุทม ใกล้แหล่งน้ำเหมาะทำเกษตร ใกล้ชุมชน 5ไร่ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ลาดหลุมแก้วไร่ละ 1ลบ. โทร 083-7124115 รหัส 180328
ที่ดินสวยขายรับลมหนาวติดถนนทางหลวงคอนกรีตน้ำไฟเข้าถึงคมนาคมสะดวกสบาย เหมะปลูกบ้านทำการเกษตรดินดีวิวสวย บ่อเงินปุทม ใกล้แหล่งน้ำเหมาะทำเกษตร ใกล้ชุมชน 5ไร่ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ลาดหลุมแก้วไร่ละ 1ลบ. โทร 083-7124115 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
ที่ดิน ขาย 1,000,000-
(3 ชั่วโมง)

???????? ขายที่ดินทำการเกษตร 35-0-25 ไร่ (โฉนดครุฑแดง, น.ส. 4 จ.) อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ???? 065-586-9872 คุณโดม รัชดา . รหัส 180319
???????? ขายที่ดินทำการเกษตร 35-0-25 ไร่ (โฉนดครุฑแดง, น.ส. 4 จ.) อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ???? 065-586-9872 คุณโดม รัชดา . ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ที่ดิน ขาย 8,064,375-
(6 ชั่วโมง)

ขายด่วน ที่ดินสวย 7 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ติดถนนหลัก ใกล้แยกถนนเทศบาล 2 .ปราสาท จ.สุรินทร์ ZE571 รหัส 177039
ขายด่วน ที่ดินสวย 7 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ติดถนนหลัก ใกล้แยกถนนเทศบาล 2 .ปราสาท จ.สุรินทร์ ZE571 ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
ที่ดิน ขาย 4,900,000-
(14 วัน)

ขายที่ดินเปล่า 10 ไร่ ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี รหัส 176726
ขายที่ดินเปล่า 10 ไร่ ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ที่ดิน ขาย 2,500,000-
(15 วัน)


ขายบ้านพักตากอากาศ พร้อม สิ่งปลูกสร้าง และ ไร่นาสวนผสม ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง มหาสารคาม รหัส 174899
ขายบ้านพักตากอากาศ พร้อม สิ่งปลูกสร้าง และ ไร่นาสวนผสม ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง มหาสารคาม ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
ที่ดิน ขาย 9,000,000-
(16 วัน)

ที่ดินเปล่า 65 ตารางวา ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา รหัส 175666
ที่ดินเปล่า 65 ตารางวา ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
ที่ดิน ขาย 812,500-
(19 วัน)

ที่ดินเปล่า เนื้อที่รวม 210 ตร.ว. ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา รหัส 175659
ที่ดินเปล่า เนื้อที่รวม 210 ตร.ว. ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
ที่ดิน ขาย 2,500,000-
(19 วัน)

ขายที่ดิน แปลงใหญ่ 15 - 1 - 24 ไร่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  ZW219 รหัส 173472
ขายที่ดิน แปลงใหญ่ 15 - 1 - 24 ไร่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ZW219 ต.บางยี่โท อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
ที่ดิน ขาย 9,700,000-
(27 วัน)

ขายที่สวน3ไร่2งานห่างเมือง10กม. รหัส 173122
ขายที่สวน3ไร่2งานห่างเมือง10กม. ต.หนองกุง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
ไร่สวน ขาย 1,000,000-
(28 วัน)

ขายที่นาสวยติดบ้านนายอ รหัส 172502
ขายที่นาสวยติดบ้านนายอ ต.งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
ไร่นา ขาย 3,600,000-
(1 เดือน)


ที่ดินนครนายก บริเวณแยกไฟแดงสาริกา 6-0-46.7 ไร่ ติดถนนคอนกรีต เข้าซอย 300 เมตร สวนผสม มีต้นสักเกือบ 50 ต้น ทำเลแหล่งท่องเที่ยว รหัส 167837
ที่ดินนครนายก บริเวณแยกไฟแดงสาริกา 6-0-46.7 ไร่ ติดถนนคอนกรีต เข้าซอย 300 เมตร สวนผสม มีต้นสักเกือบ 50 ต้น ทำเลแหล่งท่องเที่ยว ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
ที่ดิน ขาย 12,000,000-
(1 เดือน)

ขายที่ดินเป็นสวนผสม เน้นปลูกทุเรียนพันธุ์สาลิกา มีปลูกไว้แล้ว เกือบ 100 ต้น รหัส 167389
ขายที่ดินเป็นสวนผสม เน้นปลูกทุเรียนพันธุ์สาลิกา มีปลูกไว้แล้ว เกือบ 100 ต้น ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ที่ดิน ขาย 1,000,000-
(2 เดือน)


คำค้นเกี่ยวกับ ทั้งหมด