ขายบ้าน ขายที่ดิน ขายคอนโด น่าน ราคาถูก
จังหวัดน่าน

ลงประกาศฟรี

ตำแหน่งโฆษณา »


ประกาศ ขายบ้าน ขายที่ดิน » น่าน »


ทรัพย์สวยริมน้ำน่านเมืองเหนือจังหวัดน่าน ท่าวังผา น้ำใสไหลรินตลอดปี ตำบลศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 850000 บาท สวยมากวิวน้ำน่านฟ้าใสอากาศดี รหัส 179574
ทรัพย์สวยริมน้ำน่านเมืองเหนือจังหวัดน่าน ท่าวังผา น้ำใสไหลรินตลอดปี ตำบลศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 850000 บาท สวยมากวิวน้ำน่านฟ้าใสอากาศดี ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ที่ดิน ขาย 850,000-
(2 ชั่วโมง)

ที่สวยวิวหลักล้านติดธารน้ำใสไหลรินตลอดปีเมืองเหนือจังหวัดน่าน 850000บาท 3-0-35ไร่ อำเภอสันติสุข น่าน รหัส 179924
ที่สวยวิวหลักล้านติดธารน้ำใสไหลรินตลอดปีเมืองเหนือจังหวัดน่าน 850000บาท 3-0-35ไร่ อำเภอสันติสุข น่าน ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
ที่ดิน ขาย 850,000-
(2 ชั่วโมง)

ขายที่ติดแม่น้ำน่าน เหมาะทำการเกษตร มีที่งอกเยอะมากใช้ประโยชน์ได้ดี ติดแหล่งน้ำสำคัญ น้ำน่านสายหลักเมืองเหนือ น้ำใสไหลรินตลอดปี ตำบลศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 850000 บาท สวยมากวิวน้ำน่านฟ้าใสอากาศดี รหัส 171077
ขายที่ติดแม่น้ำน่าน เหมาะทำการเกษตร มีที่งอกเยอะมากใช้ประโยชน์ได้ดี ติดแหล่งน้ำสำคัญ น้ำน่านสายหลักเมืองเหนือ น้ำใสไหลรินตลอดปี ตำบลศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 850000 บาท สวยมากวิวน้ำน่านฟ้าใสอากาศดี ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ที่ดิน ขาย 850,000-
(2 ชั่วโมง)

ทรัพย์สวยริมน้ำน่านเมืองเหนือจังหวัดน่าน ท่าวังผา น้ำใสไหลรินตลอดปี ตำบลศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 850000 บาท สวยมากวิวน้ำน่านฟ้าใสอากาศดี รหัส 179925
ทรัพย์สวยริมน้ำน่านเมืองเหนือจังหวัดน่าน ท่าวังผา น้ำใสไหลรินตลอดปี ตำบลศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 850000 บาท สวยมากวิวน้ำน่านฟ้าใสอากาศดี ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ที่ดิน ขาย 850,000-
(2 ชั่วโมง)

 โปรนี้มีส่วนลดค่ะขายที่ดินวิวหลักล้าน 850000บาท 3-0-35ไร่ อำเภอสันติสุข น่าน รหัส 177301
โปรนี้มีส่วนลดค่ะขายที่ดินวิวหลักล้าน 850000บาท 3-0-35ไร่ อำเภอสันติสุข น่าน ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
ที่ดิน ขาย 850,000-
(2 ชั่วโมง)

 โปรนี้มีส่วนลดค่ะขายที่ดินวิวหลักล้านติดน้ำสำคัญ น้ำน่านสายหลักเมืองเหนือ น้ำใสไหลรินตลอดปี ตำบลศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 850000 บาท สวยมากวิวน้ำน่านฟ้าใสอากาศดี รหัส 177150
โปรนี้มีส่วนลดค่ะขายที่ดินวิวหลักล้านติดน้ำสำคัญ น้ำน่านสายหลักเมืองเหนือ น้ำใสไหลรินตลอดปี ตำบลศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 850000 บาท สวยมากวิวน้ำน่านฟ้าใสอากาศดี ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ที่ดิน ขาย 850,000-
(2 ชั่วโมง)


 โปรนี้มีส่วนลดค่ะขายที่ดินวิวหลักล้านติดน้ำสำคัญ น้ำน่านสายหลักเมืองเหนือ น้ำใสไหลรินตลอดปี ตำบลศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 850000 บาท สวยมากวิวน้ำน่านฟ้าใสอากาศดี รหัส 176921
โปรนี้มีส่วนลดค่ะขายที่ดินวิวหลักล้านติดน้ำสำคัญ น้ำน่านสายหลักเมืองเหนือ น้ำใสไหลรินตลอดปี ตำบลศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 850000 บาท สวยมากวิวน้ำน่านฟ้าใสอากาศดี ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ที่ดิน ขาย 850,000-
(2 ชั่วโมง)

ขายที่ จ.น่าน ติดลำธารน้ำใส ตำบลพงษ์อำเภอสันติสุข ตลอดปี เมืองน่าน ลำธารเคล้าแก่งหินเย็นสบาย850000บาท 3-0-35ไร่ อำเภอสันติสุข น่าน รหัส 169541
ขายที่ จ.น่าน ติดลำธารน้ำใส ตำบลพงษ์อำเภอสันติสุข ตลอดปี เมืองน่าน ลำธารเคล้าแก่งหินเย็นสบาย850000บาท 3-0-35ไร่ อำเภอสันติสุข น่าน ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
ที่ดิน ขาย 850,000-
(2 ชั่วโมง)

ที่ติดแม่น้ำ ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา ขายเช่า1000บาท/ไร่/ปี เมืองน่าน ติดแหล่งน้ำสำคัญ น้ำน่านสายหลักเมืองเหนือ น้ำใสไหลรินตลอดปี ตำบลศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 850000 บาท สวยมากวิวน้ำน่านฟ้าใสอากาศดี รหัส 169544
ที่ติดแม่น้ำ ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา ขายเช่า1000บาท/ไร่/ปี เมืองน่าน ติดแหล่งน้ำสำคัญ น้ำน่านสายหลักเมืองเหนือ น้ำใสไหลรินตลอดปี ตำบลศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 850000 บาท สวยมากวิวน้ำน่านฟ้าใสอากาศดี ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ที่ดิน ให้เช่า 850,000-
(2 ชั่วโมง)

ที่ดินติดลำธารน้ำมวบตำบลพงษ์ อ.สันติสุข เมืองน่าน ลำธารเคล้าแก่งหินเย็นสบาย850000บาท 3-0-35ไร่ อำเภอสันติสุข น่าน รหัส 171076
ที่ดินติดลำธารน้ำมวบตำบลพงษ์ อ.สันติสุข เมืองน่าน ลำธารเคล้าแก่งหินเย็นสบาย850000บาท 3-0-35ไร่ อำเภอสันติสุข น่าน ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
ที่ดิน ขาย 850,000-
(2 ชั่วโมง)

ขายที่ริมแม่น้ำ ติดแม่น้ำน่านสายหลักเมืองน่าน ใช้ประโยชน์ได้ดี ติดแหล่งน้ำสำคัญ น้ำน่านสายหลักเมืองเหนือ น้ำใสไหลรินตลอดปี ตำบลศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 850000 บาท สวยมากวิวน้ำน่านฟ้าใสอากาศดี รหัส 172654
ขายที่ริมแม่น้ำ ติดแม่น้ำน่านสายหลักเมืองน่าน ใช้ประโยชน์ได้ดี ติดแหล่งน้ำสำคัญ น้ำน่านสายหลักเมืองเหนือ น้ำใสไหลรินตลอดปี ตำบลศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 850000 บาท สวยมากวิวน้ำน่านฟ้าใสอากาศดี ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ที่ดิน ขาย 850,000-
(3 ชั่วโมง)

ขายไม่แพงค่ะที่ติดลำธารเมืองน่าน นส.3ก. ค่ะ 850000บาท 3-0-35ไร่ อำเภอสันติสุข น่าน รหัส 174925
ขายไม่แพงค่ะที่ติดลำธารเมืองน่าน นส.3ก. ค่ะ 850000บาท 3-0-35ไร่ อำเภอสันติสุข น่าน ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
ที่ดิน ขาย 850,000-
(3 ชั่วโมง)


ขายไม่แพงที่ติดแม่น้ำน่านเมืองน่าน โฉนด ติดแหล่งน้ำสำคัญ น้ำน่านสายหลักเมืองเหนือ น้ำใสไหลรินตลอดปี ตำบลศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 850000 บาท สวยมากวิวน้ำน่านฟ้าใสอากาศดี รหัส 174928
ขายไม่แพงที่ติดแม่น้ำน่านเมืองน่าน โฉนด ติดแหล่งน้ำสำคัญ น้ำน่านสายหลักเมืองเหนือ น้ำใสไหลรินตลอดปี ตำบลศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 850000 บาท สวยมากวิวน้ำน่านฟ้าใสอากาศดี ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ที่ดิน ขาย 850,000-
(3 ชั่วโมง)

ขายไม่แพงค่ะที่ติดลำธารเมืองน่าน นส.3ก. ค่ะ 850000บาท 3-0-35ไร่ อำเภอสันติสุข น่าน รหัส 174881
ขายไม่แพงค่ะที่ติดลำธารเมืองน่าน นส.3ก. ค่ะ 850000บาท 3-0-35ไร่ อำเภอสันติสุข น่าน ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
ที่ดิน ขาย 850,000-
(3 ชั่วโมง)

ที่สวยวิวหลักล้านติดธารน้ำใสไหลรินตลอดปีเมืองเหนือจังหวัดน่าน 850000บาท 3-0-35ไร่ อำเภอสันติสุข น่าน รหัส 180318
ที่สวยวิวหลักล้านติดธารน้ำใสไหลรินตลอดปีเมืองเหนือจังหวัดน่าน 850000บาท 3-0-35ไร่ อำเภอสันติสุข น่าน ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
ที่ดิน ขาย 850,000-
(3 ชั่วโมง)

 โปรนี้มีส่วนลดค่ะขายที่ดินวิวหลักล้านติดน้ำสำคัญ น้ำน่านสายหลักเมืองเหนือ น้ำใสไหลรินตลอดปี ตำบลศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 850000 บาท สวยมากวิวน้ำน่านฟ้าใสอากาศดี รหัส 177303
โปรนี้มีส่วนลดค่ะขายที่ดินวิวหลักล้านติดน้ำสำคัญ น้ำน่านสายหลักเมืองเหนือ น้ำใสไหลรินตลอดปี ตำบลศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 850000 บาท สวยมากวิวน้ำน่านฟ้าใสอากาศดี ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ที่ดิน ขาย 850,000-
(3 ชั่วโมง)

เซ้ง Hello Bokluea coffee and bed-สวัสดี บ่อเกลือ รหัส 167888
เซ้ง Hello Bokluea coffee and bed-สวัสดี บ่อเกลือ ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
อื่นๆ ขาย 600,000-
(วันนี้)

 ที่ดินแปลงสวยมาก ติดถนนทางหลวงเส้นน่าน -ทุ่งช้าง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน รหัส 180487
ที่ดินแปลงสวยมาก ติดถนนทางหลวงเส้นน่าน -ทุ่งช้าง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ที่ดิน ขาย 0-
(2 วัน)


ทรัพย์สวยริมน้ำน่านเมืองเหนือจังหวัดน่าน ท่าวังผา น้ำใสไหลรินตลอดปี ตำบลศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 850000 บาท สวยมากวิวน้ำน่านฟ้าใสอากาศดี รหัส 180320
ทรัพย์สวยริมน้ำน่านเมืองเหนือจังหวัดน่าน ท่าวังผา น้ำใสไหลรินตลอดปี ตำบลศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 850000 บาท สวยมากวิวน้ำน่านฟ้าใสอากาศดี ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ที่ดิน ขาย 850,000-
(2 วัน)

ขายด่วนๆ ที่ดิน สะปัน อ.บ่อเกลือ น่าน แหล่งท่องเที่ยว วิวเขา 4 ไร่ รหัส 169719
ขายด่วนๆ ที่ดิน สะปัน อ.บ่อเกลือ น่าน แหล่งท่องเที่ยว วิวเขา 4 ไร่ ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ที่ดิน ขาย 3,200,000-
(16 วัน)


คำค้นเกี่ยวกับ ทั้งหมด