ขายบ้าน ขายที่ดิน ขายคอนโด ร้อยเอ็ด ราคาถูก
จังหวัดร้อยเอ็ด

ลงประกาศฟรี

ตำแหน่งโฆษณา »


ประกาศ ขายบ้าน ขายที่ดิน » ร้อยเอ็ด »


ขายทาวน์เฮ้าส์ เอราวัณ 2 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด PSC00155 รหัส 199571
ขายทาวน์เฮ้าส์ เอราวัณ 2 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด PSC00155 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
ทาวน์เฮาส์ ขาย 2,081,200-
(6 ชั่วโมง)

ขายบ้านเดี่ยว  อำเภอปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด (PKK02-12037) รหัส 179394
ขายบ้านเดี่ยว อำเภอปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด (PKK02-12037) ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
บ้านเดี่ยว ขาย 2,182,000-
(เมื่อวาน)

ขายบ้านเดี่ยว  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด (KK02-15624) รหัส 178519
ขายบ้านเดี่ยว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด (KK02-15624) ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
บ้านเดี่ยว ขาย 2,174,000-
(เมื่อวาน)

ขายอาคารพาณิชย์  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด (PKK04-04807) รหัส 179363
ขายอาคารพาณิชย์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด (PKK04-04807) ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
อาคารพาณิชย์ ขาย 7,917,000-
(เมื่อวาน)

ขายบ้านเดี่ยว  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด (PKK02-14408) รหัส 178531
ขายบ้านเดี่ยว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด (PKK02-14408) ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
บ้านเดี่ยว ขาย 3,593,000-
(เมื่อวาน)

ขายบ้านเดี่ยว  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด (PKK02-15033) รหัส 178524
ขายบ้านเดี่ยว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด (PKK02-15033) ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
บ้านเดี่ยว ขาย 2,469,000-
(เมื่อวาน)


ขายบ้านเดี่ยว   อำเภอหนองพอก ร้อยเอ็ด (PKK02-14603) รหัส 179056
ขายบ้านเดี่ยว อำเภอหนองพอก ร้อยเอ็ด (PKK02-14603) ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
บ้านเดี่ยว ขาย 4,648,000-
(เมื่อวาน)

ขายบ้านเดี่ยว  อำเภอโพนทอง  ร้อยเอ็ด (PKK02-14171) รหัส 178710
ขายบ้านเดี่ยว อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด (PKK02-14171) ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
บ้านเดี่ยว ขาย 7,050,000-
(เมื่อวาน)

ขายบ้านเดี่ยว   อำเภอหนองพอก ร้อยเอ็ด (PKK02-14580) รหัส 179068
ขายบ้านเดี่ยว อำเภอหนองพอก ร้อยเอ็ด (PKK02-14580) ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
บ้านเดี่ยว ขาย 2,116,000-
(เมื่อวาน)

ขายบ้านเดี่ยว  อำเภอเชียงขวัญ ร้อยเอ็ด (PKK02-11423) รหัส 179018
ขายบ้านเดี่ยว อำเภอเชียงขวัญ ร้อยเอ็ด (PKK02-11423) ต.เชียงขวัญ อ.กิ่งอำเภอเชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
บ้านเดี่ยว ขาย 1,437,000-
(เมื่อวาน)

ขายบ้านเดี่ยว  อำเภอเมืองสรวง  ร้อยเอ็ด (K02-14755) รหัส 179032
ขายบ้านเดี่ยว อำเภอเมืองสรวง ร้อยเอ็ด (K02-14755) ต.เมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
บ้านเดี่ยว ขาย 2,439,000-
(เมื่อวาน)

ขายอาคารพาณิชย์  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด (KK04-05225) รหัส 179358
ขายอาคารพาณิชย์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด (KK04-05225) ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
อาคารพาณิชย์ ขาย 3,959,000-
(เมื่อวาน)


ขายบ้านเดี่ยว  อำเภอโพนทอง  ร้อยเอ็ด (PKK02-08186) รหัส 178732
ขายบ้านเดี่ยว อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด (PKK02-08186) ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
บ้านเดี่ยว ขาย 1,217,000-
(เมื่อวาน)

ขายบ้านใต้ถุนสูง  อำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด (PKK02-14955) รหัส 178788
ขายบ้านใต้ถุนสูง อำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด (PKK02-14955) ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
บ้านเดี่ยว ขาย 1,052,000-
(เมื่อวาน)

ขายบ้านเดี่ยว อำเภอจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด (PKK02-14989) รหัส 179085
ขายบ้านเดี่ยว อำเภอจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด (PKK02-14989) ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
บ้านเดี่ยว ขาย 2,670,000-
(เมื่อวาน)

ขายบ้านเดี่ยว   อำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด (KK02-13753) รหัส 178510
ขายบ้านเดี่ยว อำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด (KK02-13753) ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
บ้านเดี่ยว ขาย 8,385,000-
(เมื่อวาน)

ขายบ้านเดี่ยว  อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด (KK02-13142) รหัส 179375
ขายบ้านเดี่ยว อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด (KK02-13142) ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
บ้านเดี่ยว ขาย 2,791,000-
(เมื่อวาน)

ขายบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้  อำเภอโพนทอง  ร้อยเอ็ด (PKK02-14277) รหัส 178706
ขายบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด (PKK02-14277) ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
บ้านเดี่ยว ขาย 2,607,000-
(เมื่อวาน)


ขายบ้านเดี่ยว  อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด (PKK02-13259) รหัส 179369
ขายบ้านเดี่ยว อำเภอธวัชบุรี ร้อยเอ็ด (PKK02-13259) ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
บ้านเดี่ยว ขาย 4,579,000-
(เมื่อวาน)

ขายบ้านเดี่ยว  อำเภอหนองฮี  ร้อยเอ็ด (PKK02-05336) รหัส 178751
ขายบ้านเดี่ยว อำเภอหนองฮี ร้อยเอ็ด (PKK02-05336) ต.เด่นราษฎร์ อ.กิ่งอำเภอหนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
บ้านเดี่ยว ขาย 1,025,000-
(เมื่อวาน)


คำค้นเกี่ยวกับ ทั้งหมด